3D311期的开奖号码预测
成长,不改蓝筹本色
今年以来收益率(2019-04-24)
最新净值:1.1898
起购金额:1
追踪沪深300非银指数
今年以来收益率(2019-04-24)
最新净值:1.0449
起购金额:1
多元资产配置的主流工具
今年以来收益率(2019-04-24)
最新净值:0.9758
起购金额:1
投资成长性强的中小盘公司
今年以来收益率(2019-04-24)
最新净值:4.6365
起购金额:1
优选价值蓝筹,?#38750;?#31283;健回报
今年以来收益率(2019-04-24)
最新净值:1.2525
起购金额:1
挖掘信息产业投资机会
今年以来收益率(2019-04-24)
最新净值:1.287
起购金额:1
挖掘环保产业投资机会
今年以来收益率(2019-04-24)
最新净值:1.271
起购金额:1
攻守平衡,布局成长
今年以来收益率(2019-04-24)
最新净值:2.730
起购金额:1
定投排行榜
易方达现金增利货币B
000621
0.8108
万份收益
+3.056%
七日年化
+3.81%
近一年收益
定投
易方达上证50指数A
110003
+0.10%
日涨跌
+37.54%
今年以来
+19.76%
近一年收益
定投
易方达消费行业股票
110022
-0.48%
日涨跌
+51.40%
今年以来
+19.83%
近一年收益
定投
易方达现金增利货币B
000621
0.8108
万份收益
+3.056%
七日年化
+3.81%
近一年收益
定投
易方达上证50指数A
110003
+0.10%
日涨跌
+37.54%
今年以来
+19.76%
近一年收益
定投
易方达消费行业股票
110022
-0.48%
日涨跌
+51.40%
今年以来
+19.83%
近一年收益
定投
易方达现金增利货币B
000621
0.8108
万份收益
+3.056%
七日年化
+3.81%
近一年收益
定投
易方达上证50指数A
110003
+0.10%
日涨跌
+37.54%
今年以来
+19.76%
近一年收益
定投
易方达消费行业股票
110022
-0.48%
日涨跌
+51.40%
今年以来
+19.83%
近一年收益
定投
购买排行榜
易方达消费行业股票
110022
-0.48%
日涨跌
+51.40%
今年以来
+19.83%
近一年收益
购买
易方达现金增利货币B
000621
0.8108
万份收益
+3.056%
七日年化
+3.81%
近一年收益
购买
易方达?#25191;?#26381;务业混合
001857
-0.71%
日涨跌
+48.13%
今年以来
+14.65%
近一年收益
购买
易方达现金增利货币B
000621
0.8108
万份收益
+3.056%
七日年化
+3.81%
近一年收益
购买
易方达消费行业股票
110022
-0.48%
日涨跌
+51.40%
今年以来
+19.83%
近一年收益
购买
易方达上证50指数C
004746
+0.10%
日涨跌
+37.40%
今年以来
+19.44%
近一年收益
购买
易方达现金增利货币B
000621
0.8108
万份收益
+3.056%
七日年化
+3.81%
近一年收益
购买
易方达消费行业股票
110022
-0.48%
日涨跌
+51.40%
今年以来
+19.83%
近一年收益
购买
易方达安心回报债券A
110027
+0.06%
日涨跌
+12.69%
今年以来
+6.13%
近一年收益
购买
基金超市
FOF
QDII
短期理财
货币型
债券型
指数型
混合型
股票型
基金名称 基金代码 日期 单位净值/万份收益 日涨跌/七日年化 今年以来收益率 近一年收益率 最新运作期年化收益率 风险等级 费率 购买 定投
易方达汇诚养老目标(FOF) 006292 2019-04-22 1.0253 [历史] -0.20% +2.44% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达货币A 110006 2019-04-24 0.5144 [历史] +2.186% -- +2.68% -- 低风险(R1) 0
易方达平稳增长混合 110001 2019-04-24 2.845 [历史] +0.35% +23.37% -0.45% -- 中风险(R3) 1折起
易方达上证50指数A 110003 2019-04-24 1.6736 [历史] +0.10% +37.54% +19.76% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达稳健收益债券A 110007 2019-04-24 1.3188 [历史] +0.01% +9.07% +7.89% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达消费行业股票 110022 2019-04-24 2.701 [历史] -0.48% +51.40% +19.83% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达亚洲精选股?#20445;≦DII) 118001 2019-04-23 0.980 [历史] +0.20% +19.95% -1.21% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达月月利理财债券A 110050 2019-04-24 0.7108 [历史] +2.598% -- +3.29% +2.675% 低风险(R1) 0
易方达策略成长混合 110002 2019-04-24 3.061 [历史] +1.76% +28.87% -7.39% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 161116 2019-04-23 0.669 [历史] -0.45% -6.04% -2.76% -- 中风险(R3) 1折起
易方达货币B 110016 2019-04-24 0.5803 [历史] +2.432% -- +2.93% -- 低风险(R1) 0
易方达上证50指数C 004746 2019-04-24 1.6661 [历史] +0.10% +37.40% +19.44% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达稳健收益债券B 110008 2019-04-24 1.3222 [历史] +0.02% +9.16% +8.18% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达月月利理财债券B 110051 2019-04-24 0.7901 [历史] +2.888% -- +3.59% +2.965% 低风险(R1) 0
易方达标普消费?#20998;?#25968;增强(QDII)A(人民币份额) 118002 2019-04-23 1.891 [历史] +0.11% +15.45% +4.65% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达积极成长混合 110005 2019-04-24 0.6471 [历史] +0.48% +25.63% -4.59% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证中盘ETF 510130 2019-04-24 4.1389 [历史] +0.55% +31.79% +8.23% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天理财货币A 000009 2019-04-24 0.6883 [历史] +2.503% -- +3.27% -- 低风险(R1) 0
易方达月月利理财债券C 005101 2019-04-24 0.7792 [历史] +2.848% -- +3.55% +2.925% 低风险(R1) 0
易方达增强回报债券A 110017 2019-04-24 1.282 [历史] -0.08% +8.10% +8.10% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普消费?#20998;?#25968;增强(QDII)A(美元现汇份额) 000593 2019-04-23 0.2819 [历史] -0.14% +18.10% -1.67% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达价值精选混合 110009 2019-04-24 1.0976 [历史] +0.17% +29.19% +1.49% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证中盘ETF联接A 110021 2019-04-24 1.4142 [历史] +0.52% +29.67% +8.13% -- 中风险(R3) 1折起
易方达双月利理财债券A 110052 2019-04-24 0.6274 [历史] +2.270% -- +3.23% +2.485% 低风险(R1) 0
易方达天天理财货币B 000010 2019-04-24 0.7544 [历史] +2.749% -- +3.52% -- 低风险(R1) 0
易方达增强回报债券B 110018 2019-04-24 1.269 [历史] -0.08% +8.00% +7.55% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普消费?#20998;?#25968;增强(QDII)C(人民币份额) 005676 2019-04-23 1.886 [历史] +0.11% +15.35% +4.49% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达策略成长二号混合 112002 2019-04-24 0.929 [历史] +1.75% +28.85% -7.29% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证中盘ETF联接C 004743 2019-04-24 1.4534 [历史] +0.53% +29.61% +7.91% -- 中风险(R3) 1折起
易方达双月利理财债券B 110053 2019-04-24 0.7069 [历史] +2.561% -- +3.53% +2.776% 低风险(R1) 0
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 2019-04-24 1.444 [历史] +0.14% +6.96% +8.65% -- 中风险(R3) 1折起
易方达天天理财货币C 005122 2019-04-24 0.6878 [历史] +2.503% -- +3.27% -- 低风险(R1) 0
易方达安心回报债券A 110027 2019-04-24 1.641 [历史] +0.06% +12.69% +6.13% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2019-04-24 1.2424 [历史] -0.34% +12.07% +3.71% -- 中风险(R3) 1折起
易方达价值成长混合 110010 2019-04-24 1.7047 [历史] +1.22% +26.77% -5.76% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达深证100ETF 159901 2019-04-24 4.8172 [历史] +1.00% +45.21% +1.97% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天理财货币R 000013 2019-04-24 0.7571 [历史] +2.760% -- +3.53% -- 低风险(R1) 0
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 2019-04-24 0.7340 [历史] +2.616% -- +3.49% +2.939% 低风险(R1) 0
易方达安心回报债券B 110028 2019-04-24 1.626 [历史] +0.06% +12.52% +5.98% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 110031 2019-04-24 1.2357 [历史] -0.31% +10.79% +3.42% -- 中风险(R3) 1折起
易方达科讯混合 110029 2019-04-24 1.0470 [历史] +0.82% +33.92% -8.73% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达深证100ETF联接A 110019 2019-04-24 1.1890 [历史] +0.96% +42.28% +2.31% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达易理财货币 000359 2019-04-24 0.7204 [历史] +2.648% -- +3.46% -- 低风险(R1) 0
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 2019-04-24 0.7724 [历史] +2.760% -- +3.64% +3.084% 低风险(R1) 0
易方达财富快线货币A 000647 2019-04-24 0.7233 [历史] +2.661% -- +3.38% -- 低风险(R1) 0
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 005675 2019-04-24 1.2234 [历史] -0.31% +10.53% +2.95% -- 中风险(R3) 1折起
易方达深证100ETF联接C 004742 2019-04-24 1.1898 [历史] +0.95% +42.20% +2.17% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达双债增强债券A 110035 2019-04-24 1.360 [历史] -0.22% +5.02% +6.50% -- 中风险(R3) 1折起
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 2019-04-24 0.7614 [历史] +2.719% -- +3.60% +3.043% 低风险(R1) 0
易方达中小盘混合 110011 2019-04-24 4.6365 [历史] -0.52% +40.51% +19.58% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达财富快线货币B 000648 2019-04-24 0.7892 [历史] +2.908% -- +3.63% -- 低风险(R1) 0
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 110032 2019-04-24 0.1839 [历史] -0.49% +13.17% -2.70% -- 中风险(R3) 1折起
易方达科汇灵活配置混合 110012 2019-04-24 1.468 [历史] +0.55% +18.58% -0.34% -- 中风险(R3) 1折起
易方达深证成指ETF 159950 2019-04-24 1.0495 [历史] +1.10% +40.82% -1.63% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达双债增强债券C 110036 2019-04-24 1.320 [历史] -0.23% +5.01% +6.19% -- 中风险(R3) 1折起
易方达财富快线货币Y 000920 2019-04-24 0.7233 [历史] +2.661% -- +3.38% -- 低风险(R1) 0
易方达纯债债券A 110037 2019-04-24 1.134 [历史] +0.00% +1.44% +6.58% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 110033 2019-04-24 0.1839 [历史] -0.49% +13.17% -2.70% -- 中风险(R3) 1折起
易方达科翔混合 110013 2019-04-24 2.730 [历史] +0.63% +35.28% -0.04% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达深证成指ETF联接A 003524 2019-04-24 1.0409 [历史] +1.00% +37.78% -0.62% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达纯债债券C 110038 2019-04-24 1.130 [历史] +0.00% +1.28% +6.06% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达深证成指ETF联接C 006262 2019-04-24 1.0418 [历史] +1.00% +37.93% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天增利货币A 000704 2019-04-24 0.5660 [历史] +2.147% -- +3.24% -- 低风险(R1) 0
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 161124 2019-04-24 1.1538 [历史] +0.66% +14.61% +1.80% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达行业领先混合 110015 2019-04-24 2.390 [历史] +0.25% +38.23% +6.32% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达创业板ETF 159915 2019-04-24 1.6449 [历史] +2.09% +37.17% -3.54% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天增利货币B 000705 2019-04-24 0.6333 [历史] +2.398% -- +3.49% -- 低风险(R1) 0
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 006263 2019-04-24 1.1516 [历史] +0.66% +14.50% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达医疗保健行业混合 110023 2019-04-24 1.796 [历史] +0.28% +29.12% +3.58% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达永旭定期开放债券 161117 2019-04-24 1.065 [历史] +0.00% +1.68% +6.62% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161125 2019-04-23 1.2518 [历史] +0.91% +13.63% +17.43% -- 中风险(R3) 1折起
易方达创业板ETF联接A 110026 2019-04-24 1.7687 [历史] +1.97% +33.88% -4.00% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达龙宝货币A 000789 2019-04-24 0.6990 [历史] +2.529% -- +3.29% -- 低风险(R1) 0
易方达中债新综指发起式(LOF)A 161119 2019-04-24 1.3484 [历史] -0.07% +0.51% +5.76% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达资源行业混合 110025 2019-04-24 0.904 [历史] -0.22% +16.05% -17.44% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达标普500 指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003718 2019-04-23 0.1866 [历史] +0.81% +16.26% +10.35% -- 中风险(R3) 1折起
易方达创业板ETF联接C 004744 2019-04-24 1.7629 [历史] +1.97% +33.67% -4.28% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达龙宝货币B 000790 2019-04-24 0.7641 [历史] +2.775% -- +3.54% -- 低风险(R1) 0
易方达新兴成长混合 000404 2019-04-24 2.109 [历史] +0.67% +36.95% -13.88% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中债新综指发起式(LOF)C 161120 2019-04-24 1.3259 [历史] -0.07% +0.42% +5.51% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161126 2019-04-23 1.1926 [历史] +1.71% +3.42% +10.57% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300ETF发起式 510310 2019-04-24 1.7452 [历史] +0.28% +33.44% +6.91% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达龙宝货币C 005098 2019-04-24 0.7531 [历史] +2.733% -- +3.50% -- 低风险(R1) 0
易方达信用债债券A 000032 2019-04-24 1.188 [历史] +0.00% +1.13% +6.47% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达裕惠定开混合发起式 000436 2019-04-24 1.683 [历史] -0.06% +5.22% +8.71% -- 中风险(R3) 1折起
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003719 2019-04-23 0.1778 [历史] +1.66% +5.83% +3.92% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300ETF发起式联接A 110020 2019-04-24 1.3753 [历史] +0.26% +31.16% +6.55% -- 中风险(R3) 1折起
易方达新经济混合 001018 2019-04-24 1.649 [历史] +0.67% +36.17% +0.18% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达信用债债券C 000033 2019-04-24 1.176 [历史] +0.00% +0.99% +6.19% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达增金宝货币 001010 2019-04-24 0.6773 [历史] +2.538% -- +3.54% -- 低风险(R1) 0
易方达沪深300ETF发起式联接C 007339 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161127 2019-04-23 1.2694 [历史] +2.84% +16.57% +4.15% -- 中风险(R3) 1折起
易方达创新驱动混合 000603 2019-04-24 0.906 [历史] +0.22% +32.07% -0.66% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达纯债1年定期开放债券A 000111 2019-04-19 1.042 [历史] -0.10% +1.79% +6.65% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达沪深300量化增强 110030 2019-04-24 2.4389 [历史] +0.23% +32.23% +6.89% -- 中风险(R3) 1折起
易方达现金增利货币A 000620 2019-04-24 0.7454 [历史] +2.809% -- +3.56% -- 低风险(R1) 0
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003720 2019-04-23 0.1892 [历史] +2.77% +19.22% -2.17% -- 中风险(R3) 1折起
易方达纯债1年定期开放债券C 000112 2019-04-19 1.038 [历史] -0.10% +1.71% +6.40% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达沪深300医药ETF 512010 2019-04-24 1.7034 [历史] +0.38% +28.18% -5.38% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达现金增利货币B 000621 2019-04-24 0.8108 [历史] +3.056% -- +3.81% -- 低风险(R1) 0
易方达裕如混合 001136 2019-04-24 1.092 [历史] +0.00% +6.02% +7.80% -- 中风险(R3) 1折起
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161128 2019-04-23 1.5303 [历史] +1.49% +23.26% +26.84% -- 中风险(R3) 1折起
易方达改革红利混合 001076 2019-04-24 1.072 [历史] -0.74% +42.55% +5.93% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300医药ETF联接 001344 2019-04-24 1.0500 [历史] +0.36% +26.46% -4.90% -- 中风险(R3) 1折起
易方达现金增利货币C 005097 2019-04-24 0.9898 [历史] +3.146% -- +3.82% -- 低风险(R1) 0
易方达裕丰回报债券 000171 2019-04-24 1.741 [历史] -0.06% +6.09% +8.14% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003721 2019-04-23 0.2281 [历史] +1.42% +26.09% +19.17% -- 中风险(R3) 1折起
易方达高等级信用债债券A 000147 2019-04-24 1.165 [历史] -0.09% +1.11% +6.30% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达沪深300非银ETF 512070 2019-04-24 2.3351 [历史] -0.12% +48.06% +23.75% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天发货币A 000829 2019-04-24 0.6970 [历史] +2.311% -- +3.04% -- 低风险(R1) 0
易方达新常态混合 001184 2019-04-24 0.396 [历史] +0.25% +26.52% -16.98% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达高等级信用债债券C 000148 2019-04-24 1.163 [历史] +0.00% +1.11% +5.97% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达国防军工混合 001475 2019-04-24 0.784 [历史] +0.51% +24.64% -10.09% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300非银联接 000950 2019-04-24 1.0449 [历史] -0.12% +44.84% +22.51% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天发货币B 000830 2019-04-24 0.7625 [历史] +2.552% -- +3.30% -- 低风险(R1) 0
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 161129 2019-04-23 1.2042 [历史] +3.29% +32.80% +4.51% -- 中风险(R3) 1折起
易方达黄金ETF 159934 2019-04-24 2.7406 [历史] -0.24% -2.36% +1.95% -- 中风险(R3) 1折起
易方达投资级信用债债券A 000205 2019-04-24 1.125 [历史] +0.00% +1.05% +4.90% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达新丝路混合 001373 2019-04-24 0.889 [历史] -0.11% +35.73% +4.47% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 003321 2019-04-23 1.1923 [历史] +3.28% +32.61% +4.09% -- 中风险(R3) 1折起
易方达黄金ETF联接A 000307 2019-04-24 0.9829 [历史] -0.22% -2.29% +1.74% -- 中风险(R3) 1折起
易方达投资级信用债债券C 000206 2019-04-24 1.125 [历史] +0.00% +1.05% +4.81% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 003322 2019-04-23 0.1795 [历史] +3.04% +35.88% -1.81% -- 中风险(R3) 1折起
易方达黄金ETF联接C 002963 2019-04-24 0.9758 [历史] -0.21% -2.30% +1.56% -- 中风险(R3) 1折起
易方达聚盈分级债券发起式 000428 2019-04-24 1.0184 [历史] +0.00% -- -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达信息产业混合 001513 2019-04-24 1.287 [历史] +1.10% +32.00% +5.15% -- 中风险(R3) 1折起
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 003323 2019-04-23 0.1777 [历史] +3.01% +35.65% -2.20% -- 中风险(R3) 1折起
易方达供给改革混合 002910 2019-04-24 0.9120 [历史] +0.21% +15.84% -11.94% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 2019-04-24 1.0063 [历史] +0.01% +1.03% +3.70% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中小板指数分级 161118 2019-04-24 0.9188 [历史] +0.96% +32.99% -8.71% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 513050 2019-04-23 1.3236 [历史] +0.76% +25.12% -4.85% -- 中风险(R3) 1折起
易方达安盈回报混合 001603 2019-04-24 1.275 [历史] +0.16% +24.27% +4.34% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 2019-04-24 1.0276 [历史] -0.01% +1.41% +6.71% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中小板指数分级A 150106 2019-04-24 1.0410 [历史] +0.01% +2.13% +7.00% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)A(人民币份额) 006327 2019-04-23 1.0571 [历史] +0.71% +5.71% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒久1年定期债券A 000265 2019-04-19 1.120 [历史] -0.09% +2.28% +6.87% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达科瑞混合 003293 2019-04-24 1.0791 [历史] +0.33% +31.17% +9.00% -- 中风险(R3) 1折起
易方达中小板指数分级B 150107 2019-04-24 0.7966 [历史] +2.22% +119.75% -24.83% -- 高风险(R5) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)C(人民币份额) 006328 2019-04-23 1.0507 [历史] +0.70% +5.07% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达丰惠混合 002602 2019-04-24 1.042 [历史] +0.29% +16.55% +0.68% -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒久1年定期债券C 000266 2019-04-19 1.109 [历史] -0.09% +2.21% +6.43% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达上证50分级 502048 2019-04-24 0.9610 [历史] -0.14% +27.12% +10.62% -- 中风险(R3) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)A(美元现汇份额) 006329 2019-04-23 0.1576 [历史] +0.45% +6.63% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达环保主题混合 001856 2019-04-24 1.271 [历史] +0.87% +34.78% +20.59% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证50分级A 502049 2019-04-24 1.0015 [历史] +0.01% +1.36% +4.45% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债3-5年期国债指数 001512 2019-04-24 1.139 [历史] -0.09% +0.00% +3.83% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)C(美元现汇份额) 006330 2019-04-23 0.1566 [历史] +0.45% +5.95% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达国企改革混合 001382 2019-04-24 1.202 [历史] -0.74% +42.93% +11.19% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161130 2019-04-23 1.2853 [历史] +1.22% +19.05% +23.16% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证50分级B 502050 2019-04-24 0.9205 [历史] -0.29% +79.29% +18.54% -- 高风险(R5) 1折起
易方达裕祥回报债券 002351 2019-04-24 1.272 [历史] +0.16% +13.27% +12.87% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达大健康主题混合 001898 2019-04-24 1.158 [历史] +0.00% +37.69% +12.21% -- 中风险(R3) 1折起
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003722 2019-04-23 0.1916 [历史] +1.16% +21.81% +15.70% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达裕景添利6个月定期开放债券 002600 2019-04-24 1.185 [历史] -0.08% +5.05% +9.93% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达重组分级 161123 2019-04-24 1.0074 [历史] +0.72% +28.61% -12.12% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达富惠纯债债券 003214 2019-04-24 1.0248 [历史] -0.01% +1.09% +6.74% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达?#25191;?#26381;务业混合 001857 2019-04-24 1.111 [历史] -0.71% +48.13% +14.65% -- 中风险(R3) 1折起
易方达重组分级A 150259 2019-04-24 1.0371 [历史] +0.01% +1.37% +4.51% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达量化策略精选混合A 002216 2019-04-24 0.953 [历史] +0.95% +36.93% +0.95% -- 中风险(R3) 1折起
易方达裕鑫债券A 003133 2019-04-24 1.0980 [历史] +0.29% +13.18% +14.65% -- 中风险(R3) 1折起
易方达重组分级B 150260 2019-04-24 0.9777 [历史] +1.48% +79.89% -46.43% -- 高风险(R5) 1折起
易方达量化策略精选混合C 002217 2019-04-24 0.947 [历史] +0.96% +36.85% +0.42% -- 中风险(R3) 1折起
易方达银行分级 161121 2019-04-24 1.0095 [历史] +0.24% +20.51% +9.95% -- 中风险(R3) 1折起
易方达裕鑫债券C 003134 2019-04-24 1.1067 [历史] +0.29% +13.71% +15.03% -- 中风险(R3) 1折起
易方达易百智能量化策略混合A 005437 2019-04-24 0.9433 [历史] +0.59% +25.96% -3.55% -- 中风险(R3) 1折起
易方达银行分级A 150255 2019-04-24 1.0403 [历史] +0.01% +1.36% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债7-10年期国开行债券指数 003358 2019-04-24 1.0229 [历史] -0.20% -1.02% +6.67% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债1-3年国开行债券指数A 007169 -- -- -- -- -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债1-3年国开行债券指数C 007170 -- -- -- -- -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债3-5年国开行债券指数A 007171 -- -- -- -- -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债3-5年国开行债券指数C 007172 -- -- -- -- -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达丰和债券 002969 2019-04-24 1.1909 [历史] -0.08% +5.91% +5.65% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达易百智能量化策略混合C 005438 2019-04-24 0.9397 [历史] +0.59% +25.86% -3.84% -- 中风险(R3) 1折起
易方达银行分级B 150256 2019-04-24 0.9787 [历史] +0.48% +50.78% +16.15% -- 高风险(R5) 1折起
易方达港股通红利混合 005583 2019-04-24 0.8534 [历史] -0.41% +10.63% -9.51% -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒益定开债券发起式 005124 2019-04-24 1.0108 [历史] +0.02% +0.81% +5.43% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达生物分级 161122 2019-04-24 1.0539 [历史] +1.21% +32.33% -3.62% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达恒信定开债券发起式 005740 2019-04-24 1.0376 [历史] -0.02% +1.07% +5.17% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达生物分级A 150257 2019-04-24 1.0403 [历史] +0.01% +1.36% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中盘成长混合 005875 2019-04-24 1.3120 [历史] +0.59% +37.80% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 161131 2019-04-24 1.0473 [历史] -0.02% +2.10% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒安定开债券发起式 005439 2019-04-24 1.0269 [历史] -0.03% +1.22% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达生物分级B 150258 2019-04-24 1.0675 [历史] +2.41% +88.44% -10.20% -- 高风险(R5) 1折起
易方达国企改革分级 502006 2019-04-24 1.0399 [历史] +0.40% +27.85% +5.19% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达恒惠定开债券发起式 006112 2019-04-24 1.0371 [历史] +0.00% +0.80% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转添利混合A 005955 2019-04-24 1.1451 [历史] -0.13% +11.06% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达恒利3个月定开债券发起式 007104 2019-04-19 1.0008 [历史] +0.03% +0.08% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达富财纯债债券 005667 2019-04-24 1.0118 [历史] -0.05% +0.87% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达国企改革分级A 502007 2019-04-24 1.0387 [历史] +0.01% +1.37% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转添利混合C 005956 2019-04-24 1.1353 [历史] -0.13% +10.48% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达安瑞短债债券A 006319 2019-04-24 1.0111 [历史] -0.01% +1.36% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达国企改革分级B 502008 2019-04-24 1.0411 [历史] +0.78% +72.91% +5.86% -- 高风险(R5) 1折起
易方达蓝筹精选混合 005827 2019-04-24 1.2525 [历史] -0.34% +32.25% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安瑞短债债券C 006320 2019-04-24 1.0102 [历史] -0.02% +1.29% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达军工分级 502003 2019-04-24 1.2870 [历史] +0.86% +30.03% -6.08% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达科顺定开混合(LOF) 161132 2019-04-24 1.1377 [历史] -0.58% +14.40% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安悦超短债债券A 006662 2019-04-24 1.0158 [历史] -0.02% +1.28% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达军工分级A 502004 2019-04-24 1.0231 [历史] +0.02% +1.40% +4.53% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转增利混合A 005876 2019-04-24 1.0442 [历史] -0.03% +4.06% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安悦超短债债券C 006663 2019-04-24 1.0156 [历史] -0.03% +1.27% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达军工分级B 502005 2019-04-24 1.5509 [历史] +1.43% +59.79% -46.12% -- 高风险(R5) 1折起
易方达鑫转增利混合C 005877 2019-04-24 1.0403 [历史] -0.03% +3.84% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安悦超短债债券F 006664 2019-04-24 1.0159 [历史] -0.02% +1.29% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达证券公司分级 502010 2019-04-24 1.1542 [历史] +0.86% +46.23% +19.52% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达鑫转招利混合A 006013 2019-04-24 1.0141 [历史] +0.07% +1.41% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达丰华债券A 000189 2019-04-24 1.0079 [历史] +0.05% +0.78% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达证券公司分级A 502011 2019-04-24 1.0360 [历史] +0.01% +1.38% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转招利混合C 006014 2019-04-24 1.0128 [历史] +0.07% +1.28% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达科融混合 006533 2019-04-19 1.0086 [历史] +0.25% +0.86% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达科技创新混合 007346 -- -- -- -- -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达丰华债券C 006867 2019-04-24 1.0073 [历史] +0.05% +0.73% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达新收益混合A 001216 2019-04-24 1.686 [历史] +0.36% +30.80% +32.13% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达证券公司分级B 502012 2019-04-24 1.2724 [历史] +1.56% +128.56% +34.01% -- 高风险(R5) 1折起
易方达新收益混合C 001217 2019-04-24 1.654 [历史] +0.43% +30.24% +31.37% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证500ETF 510580 2019-04-24 5.6584 [历史] +0.92% +36.02% -6.17% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证500ETF联接发起式A 007028 2019-04-24 0.9991 [历史] +0.20% -0.09% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达中证500ETF联接发起式C 007029 2019-04-24 0.9988 [历史] +0.20% -0.12% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新利混合 001249 2019-04-24 1.238 [历史] -0.16% +8.60% +4.12% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证军工ETF 512560 2019-04-24 0.8833 [历史] +0.90% +30.18% -7.60% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达新?#20301;?#21512;I 001285 2019-04-24 1.077 [历史] +0.00% -0.09% +4.97% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证全指证券公司ETF 512570 2019-04-24 1.0068 [历史] +0.91% +48.02% +19.76% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达MSCI中国A股国际通ETF 512090 2019-04-24 1.0924 [历史] +0.29% +31.50% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新?#20301;?#21512;E 001286 2019-04-24 1.068 [历史] +0.00% -0.47% +3.99% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A 006704 2019-04-24 1.0277 [历史] +0.27% +2.77% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新享混合A 001342 2019-04-24 1.668 [历史] +0.00% +11.87% +5.17% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C 006705 2019-04-24 1.0270 [历史] +0.27% +2.70% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新享混合C 001343 2019-04-24 1.196 [历史] +0.00% +11.78% +4.82% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达安心回馈混合 001182 2019-04-24 1.507 [历史] +0.33% +19.98% +11.38% -- 中风险(R3) 1折起
易方达新益混合I 001314 2019-04-24 1.529 [历史] +0.07% +9.84% +9.84% -- 中风险(R3) 1折起
易方达新益混合E 001315 2019-04-24 2.036 [历史] +0.05% +9.76% +9.70% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞享混合I 001437 2019-04-24 1.240 [历史] +1.14% +25.63% -12.12% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞享混合E 001438 2019-04-24 1.016 [历史] +1.09% +25.43% -12.34% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞景混合 001433 2019-04-24 1.303 [历史] -0.15% +12.42% +9.68% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞选混合I 001443 2019-04-24 1.167 [历史] +0.09% +10.35% +10.25% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞选混合E 001444 2019-04-24 1.156 [历史] +0.17% +10.25% +10.66% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞财混合I 001802 2019-04-24 1.101 [历史] +0.00% +3.28% +7.82% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞财混合E 001803 2019-04-24 1.093 [历史] -0.09% +3.21% +7.56% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞通混合A 003839 2019-04-24 1.2650 [历史] +0.14% +10.14% +8.95% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞通混合C 003840 2019-04-24 1.2610 [历史] +0.14% +10.07% +8.74% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞程混合A 003961 2019-04-24 1.2627 [历史] +1.09% +41.76% +15.03% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞程混合C 003962 2019-04-24 1.2756 [历史] +1.09% +43.68% +16.44% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞弘混合A 003882 2019-04-24 1.2259 [历史] +0.09% +10.88% +9.56% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞弘混合C 003883 2019-04-24 1.2221 [历史] +0.10% +10.82% +9.36% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞富混合I 001745 2019-04-24 1.082 [历史] -0.09% +12.80% +7.76% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞富混合E 001746 2019-04-24 1.084 [历史] -0.09% +12.77% +8.15% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞智混合I 001806 2019-04-24 1.023 [历史] -0.10% +3.02% +0.69% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞智混合E 001807 2019-04-24 1.011 [历史] -0.10% +2.95% -0.30% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞兴混合I 001817 2019-04-24 1.053 [历史] -0.09% +5.09% +3.24% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞兴混合E 001818 2019-04-24 1.049 [历史] -0.10% +5.01% +3.05% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞祥混合I 001835 2019-04-24 1.075 [历史] +0.00% +9.36% +6.33% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞祥混合E 001836 2019-04-24 1.076 [历史] +0.00% +9.35% +6.53% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞祺混合I 001747 2019-04-24 1.090 [历史] +0.09% +9.11% +8.24% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞祺混合E 001748 2019-04-24 1.088 [历史] +0.09% +9.13% +8.04% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞和混合 001562 2019-04-24 1.153 [历史] +0.00% +24.78% +19.73% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞恒混合 001832 2019-04-24 1.118 [历史] -0.53% +50.07% +19.57% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞信混合I 001441 2019-04-24 1.004 [历史] +0.20% +20.96% +10.69% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞信混合E 001442 2019-04-24 1.001 [历史] +0.10% +20.75% +10.36% -- 中风险(R3) 1折起

易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普消费?#20998;?#25968;增强(QDII)A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普500 指数(QDII-LOF)(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

3D311期的开奖号码预测