3D311期的开奖号码预测
基金产品 多样化的投资选择
销售机构
 
基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红

当期查询:2019-03-31

占基金资产净?#30331;?#21313;名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 53,457  45,651,743.43  10.46
2 000858 五粮液 470,290  44,677,550.00  10.24
3 000568 泸州老窖 670,091  44,614,658.78  10.22
4 000860 ?#20986;?#20892;业 731,940  44,377,522.20  10.17
5 000651 格力电器 744,600  35,152,566.00  8.05
6 600009 上海机场 448,437  27,870,359.55  6.39
7 000333 美的集团 518,200  25,251,886.00  5.79
8 300015 爱尔眼科 578,244  19,660,296.00  4.50
9 000596 古井贡酒 180,006  19,350,645.00  4.43
10 002032 苏泊尔 240,100  18,014,703.00  4.13
占基金资产净?#30331;?#20116;名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128045 机电转债 4,780  561,267.60  0.13
2 127010 平银转债 2,830  334,873.90  0.08
3 123021 万信转2 680  80,566.40  0.02
4 113021 中信转债 730  78,642.90  0.02

 

历史查询

  
 
3D311期的开奖号码预测